Uncategorized

Slučaj Envera Čolakovića 

politička sjena ili represija nad književnikom   Kako objasniti “slučaj Envera Čolakovića”, književnika, dramatičara i pjesnika, koji je jedinu kratkotrajnu slavu doživio pod pokroviteljstvom ustaškog režima, ni kriv ni dužan, ali u kojoj je očito uživao. U drugom totalitarizmu komunističkom koji je slijedio bio je marginaliziran, bačen u sjenu, u nepostojanje. UDBA ga je pratila […]

Slučaj Envera Čolakovića  Read More »

Godišnjica smrti Safvet-bega Bašagića

Na današnji dan, 1934. godine, umro je jedan od najznačajnijih bosanskohercegovačkih i bošnjačkih intelektualaca prve polovine 20. stoljeća, Safvet-Beg Bašagić. Obrazovan u Beču, intenzivno preokupiran pitanjima očuvanja i razvijanja kulturne baštine, Bašagić je svoj najveći doprinos našoj kulturi dao za vrijeme preporodnog perioda u našoj književnosti, kada je djelovao kao prevodilac, pjesnik, historičar i politički

Godišnjica smrti Safvet-bega Bašagića Read More »

Godišnjica smrti Svetozara Ćorovića

Na današnji datum 1919. godine umro je bosanskohercegovački prozaist, dramski pisac i romansijer, Svetozar Ćorović. Rođen u Mostaru, Ćorović se pisanjem počeo ozbiljno baviti već po završetku školovanja, stekavši naobrazbu u mostarskoj trgovačkoj školi. U književnom životu tadašnje Hercegovini, Ćorović je pripadnik spisateljske generacije, koju su, među mnogim drugima, činili i Aleksa Šantić i Jovan

Godišnjica smrti Svetozara Ćorovića Read More »

Preporuke za Dan knjige 2020.

𝐒𝐯𝐢𝐦 𝐧𝐚𝐬̌𝐢𝐦 𝐜̌𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞𝐥𝐣𝐢𝐦𝐚, 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐦𝐚, 𝐢𝐳𝐝𝐚𝐯𝐚𝐜̌𝐢𝐦𝐚 𝐢 𝐥𝐣𝐮𝐛𝐢𝐭𝐞𝐥𝐣𝐢𝐦𝐚 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐞 𝐮𝐨𝐩𝐬̌𝐭𝐞 𝐳̌𝐞𝐥𝐢𝐦𝐨 𝐜̌𝐞𝐬𝐭𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢 𝟐𝟑.𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥, 𝐒𝐯𝐣𝐞𝐭𝐬𝐤𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐤𝐧𝐣𝐢𝐠𝐞 𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐬𝐤𝐢𝐡 𝐩𝐫𝐚𝐯𝐚.     Neka ovaj dan posluži kao povod da svojim vjernim pratiocima preporučimo nekoliko naslova bosanskohercegovačke književnosti, čiji doprinos našoj kulturi smatramo presudnim: 𝟏. 𝐇𝐚𝐦𝐳𝐚 𝐇𝐮𝐦𝐨 – 𝐆𝐫𝐨𝐳𝐝𝐚𝐧𝐢𝐧 𝐤𝐢𝐤𝐨𝐭 𝟐. 𝐃𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬̌ 𝐒𝐮𝐬̌𝐢𝐜́ – 𝐔𝐡𝐨𝐝𝐞 𝟑. 𝐂́𝐚𝐦𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐣𝐚𝐫𝐢𝐜́

Preporuke za Dan knjige 2020. Read More »

Čarobni brijeg Thomasa Manna

„𝐇𝐨𝐜́𝐞 𝐥𝐢 𝐬𝐞 𝐢 𝐢𝐳 𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐯𝐣𝐞𝐭𝐬𝐤𝐞 𝐬𝐯𝐞𝐭𝐤𝐨𝐯𝐢𝐧𝐞 𝐬𝐦𝐫𝐭𝐢, 𝐢𝐳 𝐨𝐯𝐞 𝐨𝐩𝐚𝐤𝐞 𝐯𝐫𝐮𝐜́𝐢𝐜𝐞 𝐤𝐨𝐣𝐚 𝐮𝐧𝐚𝐨𝐤𝐨𝐥𝐨 𝐳𝐚𝐡𝐯𝐚𝐜́𝐚 𝐤𝐢𝐬̌𝐨𝐯𝐢𝐭𝐨 𝐯𝐞𝐜̌𝐞𝐫𝐧𝐣𝐞 𝐧𝐞𝐛𝐨, 𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐦 𝐮𝐳𝐝𝐢𝐜́𝐢 𝐥𝐣𝐮𝐛𝐚𝐯?“   Čitajući “Čarobni brijeg” Thomasa Manna u neobičnoj stvarnosti koja nas je zatekla    Objavljen 1924. godine, Čarobni brijeg Thomasa Manna zasigurno je jedan od najutjecajnijih romana napisanih u 20. stoljeću.   Hans

Čarobni brijeg Thomasa Manna Read More »

Knut Hamsun

Knut Hamsun je pseudonim Norvežanina Knuta Pedersena. Rođen je 1859. godine, a umro je 1952. godine. Poznat je kao vođa neoromantičarske pobune na prijelazu stoljeća. Njegovoj poetici pripisuje se da je spasila roman od tendencije prema pretjeranom naturalizmu. Životni opus Knuta Hamsuna određen je njegovom dubokom averzijom prema civilizaciji i vjerovanju da se čovjekovo ispunjenje

Knut Hamsun Read More »

Dževad Karahasan

Dževad Karahasan rođen je 1953. godine u Duvnu. Radio je kao dramaturg u Zenici, Sarajevu i Salcburgu. Predavao je na univerzitetima u Sarajevu, Salcburgu, Getingemu i Berlinu. Autor je romana Istočni divan, Šahrijarov prsten, Sara i Serafina, Noćno vijeće, pripovjedaka Kuća za umorne i Izvještaji iz tamnog vilajeta, te knjiga eseja O jeziku i strahu,

Dževad Karahasan Read More »

Scroll to Top