Nova pravila Europske Unije za Internet trgovinu

Od jula su stupila na snagu nova pravila EU o PDV-u u vezi s prekograničnom online prodajom.

Za kupce koji naručuju iz EU, ukinuto je izuzeće od PDV-a pri uvozu. Dakle, sva komercijalna roba koja se uvozi u EU iz zemalja van EU podliježe oporezivanju PDV-om bez obzira na vrijednost. Dakle, od 1. jula 2021. ukinuto je oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljki male vrijednosti (do 22 eura).

Dobra vijest je da i dalje vrijedi ​​oslobađanje od carine za robu uvezenu u EU čija vrijednost ne prelazi 150 EUR. To znači da se za narudžbe do 150 EUR (osim alkoholnih i duhanskih proizvoda, kao i parfema) ne mora plaćati carina.

Države članice EU i dalje mogu imati specijalne lokalne odredbe vezane za internet trgovinu. Connectum nije odgovoran za eventualna odstupanja u cijeni dostave uzrokovana nacionalnim carinskim politikama.

Scroll to Top