Prilog kur’anskoj teoriji jezika i govora

Ova knjiga se pojavljuje u eri u kojoj roboti “govore”, a djeca “ne govore”, tj. kada mašine uspješno imitiraju ljudski govor, dok su sve više primjetne poteškoće u razvoju govora kod djece. Zato se ovdje upućuje na duhovnu podlogu jezičke djelatnosti i na jezik kao emanaciju duha, ali i na karakter stvorenog svijeta konceptualiziranog knjigom i jezikom.

Knjiga Prilog kur’anskoj teoriji jezika i govora kroz filologiju Kur’ana i općelingvističke uvide u prirodu jezika i govora, analizira kur’anski diskurs o govornoj sposobnosti kao takvoj, uzimajući djelimično u obzir i književnu i filmsku umjetnost, narodnu predaju i svakodnevno ljudsko iskustvo, te psihologiju, filozofiju i fiziku.

 

18,00 KM

Težina 550 g
Autor

Godina

ISBN

9789926390044

Prilog kur’anskoj teoriji jezika i govora
18,00 KM
Scroll to Top