Mir i granice rata: prevladavanje klasične koncepcije džihada

8,00 KM

Od svoga početka, Kur’an naglašava mir kao suštinsku islamsku vrijednost. Zapravo, termini “islam” i “mir” imaju isti korijen, salam. Nadalje, Bog je odabrao riječ “mir” (salam) kao muslimanski pozdrav. Istraživanjem rane muslimanske ere i razmišljanjem o iskustvu ranih muslimanskih generacija, može se jasno vidjeti da je mir uvijek bio izvorna pozicija muslimana i da je rat bio ili kaznena mjera da se suzbije tiranija i tlačenje, ili odbrambena mjera da se zaustavi agresija.

***

U ovom tekstu dr. Louay Safi pribavlja sistematičnu analizu kur’anskih dokaza i poslaničke tradicije o ratu i miru. Dr. Safi kritički ispituje stavove klasičnih i modernih islamskih učenjaka u svjetlu izvorne intencije Šerijata. Dr. Safi zaključuje da je nužno prevazići klasičnu koncepciju džihada i dvopolnu podjelu svijeta na “svijet islama” i “svijet rata”.

Brand

CNS

Težina 250 g
Uvez

ISBN

97899958022753

Scroll to Top