Intencije šerijata kao filozofija islamskog prava

25,00 KM

Nakon što je islamsko pravo dugo vremena izbivalo iz životne stvarnosti muslimana i iz obrazovnih ustanova, ono sada sve više dobija na aktuelnosti i privlači povećanu pažnju, kako muslimana tako i nemuslimana. Unutar muslimanskog korpusa pojavi­lo se više učenjaka koji su se, snagom svojih misli, jednostavno nametnuli auditoriju. Jedan od njih je i mladi egipatski istraživač i stručnjak za šerijatsko pravo dr. Džasir Avde koji, s kod nas već poznatim Tarikom Ramadanom, vodi Centar za istraživanje islamskog prava i etike u Dohi.

U ovom svom izvanrednom djelu, dr. Avde utire staze budućim istraživačima i izlaže sistemski pristup filozofiji i pravnoj teoriji islamskog prava utemeljen na njegovim svrhama, načelima, višim ciljevima i intencijama. On uvodi novi metod analize, klasifikacije i kritike koji koristi odgovarajuće karakteristike teorija sistema, kao što su: sveobuhvatnost, višedimenzionalnost, otvorenost, spoznajna narav i, naročito, svrhovitost.

Knjiga Intencije Šerijata kao filozofija islamskog prava, pored uvoda i zaključka, ima šest poglavlja, koja su naslovljena sa:
1. Intencije Šerijata – savremeno gledište
2.Sistemi kao filozofija i metodologija za analizu
3. Islamsko pravo, imami i pravne škole: historijski prikaz
4. Klasične teorije islamskog prava
5. Savremene teorije u islamskom pravu i
6. Sistemski pristup islamskim pravnim teorijama.

Brand

CNS i el-kalem

Težina 570 g
Uvez

ISBN

D2430

Broj stranica

444

Scroll to Top