Spol i ravnopravnost u muslimanskom porodičnom pravu

20,00 KM

Nema na zalihi

Platite sigurno

Ravnopravnost spolova je moderni ideal koji je tek odnedavno, sa širenjem ljudskih prava i feminističkih diskursa, postao svojstven općeprihvaćenim koncepcijama pravde. U islamu, kao i drugim religijskim tradicijama, ideja ravnopravnosti muškaraca i žena nije bila relevantna za koncepte pravde, niti dio pravnog pejzaža. Ova knjiga istražuje političke i hermeneutičke izazove koje ideja ravnopravnosti spolova predstavlja islamskoj pravnoj tradiciji, probleme s kojima se suočavaju oni koji zagovaraju takvu ideju i njihove izglede za uspjeh. Prvo poglavlje priprema teren skicirajući razvoje u politici religije, prava i spola u muslimanskim kontekstima u 20. st., fokusirajući se na dva ključna reformska teksta i njihove implikacije za aktuelne debate. Sljedeća četiri poglavlja istražuju sadašnje praktične napore na planu pravne reforme u kontekstu životne društvene stvarnosti žena: u Egiptu, Maroku i globalnom Musawah pokretu. Narednih pet poglavlja bave se temeljnim pitanjima o tome kako se ravnopravnost spolova pred zakonom može podržati unutar islamske tradicije, tretirajući ciljeve islamskog prava, hermeneutiku Kur’ana i hadisa i ulogu razuma i religijske etike. Posljednje poglavlje primjećuje da se o ravnopravnosti mora razgovarati i na njenom ostvarenju raditi kroz širu društvenu i političku promjenu.

Težina 400 g
Autor

Godina

Uvez

Brand

CNS

Scroll to Top