Mostar 1833 – 1918 (upravni i politički položaj grada)

25,00 KM

Dosadasnja historiografija Mostara pretežno se bavila pitanjima urbanog kulturnog, ekonomskog, a dijelom i političkog razvitka grada, dok upravnim prilikama gotovo nije posvečivana nikakva pažnja. Tu prazninu na sistematski način sada svojom monografijom popunjava Jasmin Branković.

Njegova monografija u cijelosti predstavlja rezultat samostalnog naučno – istraživačkog rada, koji je arhivski izuzetno dobro fundiran. Odatle se za djelo Jasmina Brankovića s pravom može reći da predstavlja doprinos naučnoj obradi jednog značajnog segmenta državno – pravnog razvitka Bosne i Hercegovine.

Funkiconalnosti knjige u tom pogledu veoma doprinosi Hronologija dogadjaja u Mostaru kojom su obuhvačena politička zbivanja u gradu od 1833. do 1918. godine, koju je autor izradio i na kraju prilozio svojim izlaganjima.

Brand

University Press

Težina 300 g
Autor

Godina

Uvez

ISBN

978-9958-635-56-4

Broj stranica

221

Scroll to Top