Savremeni pristupi Kur’anu i sunnetu

19,00 KM

Kur’an i Sunnet dva su primarna izvora muslimanskog vjerovanja, prava i morala. Oni su i okvir islamskog svjetonazora i civilizacije. Kur’an je za muslimane osnova njihovog vjerovanja, a Sunnet okvir njihovog morala. Zajedno predstavljaju dva izvora Božanskog prava, koje je vodič čovječanstvu ka prosperitetu i sreći u ovom životu i blaženstvu na drugom svijetu.

***

I Kur’an i Sunnet Božije su objave. Kur’an, kao Božija komunikacija ili objava, poslat je Poslaniku posredstvom Džebraila, meleka objave. Sunnet, kao Božije nadahnuće, naučavao je i ustanovljavao poslanik Muhammed, a.s. Iako su Kur’an i Sunnet materijalno i formalno dva nezavisna izvora, oni su neodvojivo povezani dinamičkom vezom.

***

Kur’an je neiscrpan izvor izučavanja i jasno je da se naš odnos prema Knjizi uvijek treba zasnivati na dubokom i mudrom rasuđivanju, pažljivom posmatranju i mora biti stalno održavan. Sunnet našeg Poslanika u suštini nije zbornik vjerske literature, već živuća i dinamična sila kojom se svi muslimani nastoje koristiti kao modelom za svoje živote. Ovaj skromni doprinos nudimo kao malu svjetiljku koja će nam osvijetliti put na tom plemenitom traganju.

Brand

CNS i el-kalem

Težina 423 g
Autor

Godina

Uvez

Scroll to Top