Trijumfalno znanje: koncept znanja u srednjovjekovnom islamu

25,00 KM

Arapska riječ ʿilm dosta se dobro prevodi našom riječju ‘znanje’. Ipak, ‘znanje’ nije sposobno iskazati sve faktualne i emotivne sadržaje ʿilma. Koncept ʿilma jedan je od onih koji su dominirali islamom i dali muslimanskoj civilizaciji njezinu odjelitu formu i izraz. Zapravo, nema nikakvog drugog koncepta koji je djelovao kao determinanta muslimanske civilizacije u svim njezinim aspektima u istom obimu kao ʿilm.

***

Insistiranje na “znanju“, bez ikakve sumnje, učinilo je srednjovjekovnu muslimansku civilizaciju jednom od najproduktivnijih u obrazovanju i nauci, i posredstvom nje, muslimanska civilizacija dala je svoj najtrajniji doprinos čovječanstvu.‘Znanje’ kao njezino središte također je očvrsnulo muslimansku civilizaciju i učinilo je otpornom na bilo šta što nije pripadalo njezinom pogledu o tome šta sačinjava prihvatljivo znanje.

Autor

Godina

Uvez

Scroll to Top