Pogrešno pozivanje na poslanika Muhammeda: izazovi i izbori u tumačenju njegovog naslijeđa

26,00 KM

Nema na zalihi

Ova knjiga nudi viđenje kako su muslimanski intelektualci nastojali uspostaviti ravnotežu između razuma i Objave, između nauke i religije te diskutovali o vječnim istinama Svetih pisama usred promjenjivih vrijednosti.

***

Muslimani su uvijek čitali Kur’an kroz Poslanikovu ličnost i naslijeđe, bilo da je utjelovljeno u usmenoj ili pisanoj tradiciji, bilo da je nadahnuto vizijama ili akademskim komentarima, ili, pak, komentarima komentara. Osporavano Poslanikovo naslijeđe primarni je komentar Božijeg teksta.

***

U ovoj knjizi profesor Jonathan Brown vodi čitatelja kroz neke od najspornijih savremenih debata u islamu danas, kao što su da li žena može predvoditi namaz u džematu; šta se događa muslimanima koji napuste islam i kakva je uloga nasilja u savremenoj državi. Čitatelje će iznenaditi ono što će naći, nekad ugodno, a nekad ne. Ne treba očekivati da će se svi čitatelji složiti s Brownovim zaključcima. Međutim, moramo se diviti pedantnosti i metodičnosti kojom on analizira tekstualne dokaze za stavove koje zauzima o različitim pitanjima.

Brand

CNS

Težina 330 g
Autor

Godina

Uvez

Scroll to Top