Ka fikhu manjina: neka temeljna razmatranja

5,00 KM

Kategorija:

Ovaj esej istaknutog, kod nas sve popularnijeg šerijatskog pravnika el-‘Alvanija, ocrtava skup načela koje on smatra suštinskim za odgovarajuće istraživanje statusa muslimana kao manjine. On naznačava da se upotreba termina „fikh“ u naslovu ovog eseja ne odnosi isključivo na ono što se naziva islamskim pravom, nego na ono što je Ebu Hanife nazvao „velikim fikhom“, tj. poimanjem suštine vjere. Tako Alvani u ovoj knjizi piše o svijesti javnosti o Šerijatu, o Šerijatu i kulturi, o današnjem prisustvu muslimana na Zapadu, o redefiniranju ovog pitanja, o potrebi za specijalističkim idžtihadom, o razlozima za novu metodologiju, o potrebi utemeljenja fikha manjina, te o drugim pitanjima vezanim za ovo iznimno važno i aktuelno pitanje.

Brand

CNS i el-kalem

Težina 125 g
Autor

Godina

Uvez

ISBN

978 9958 022 43 2

Broj stranica

84

Scroll to Top