Država, politika i društvo u BiH: Analiza postdejtonskog političkog sistema

40,00 KM

Nema na zalihi

Platite sigurno

Državna struktura Bosne i Hercegovine, u međunarodnoj stručnoj literaturi, smatra se kompleksnom i nefunkcionalnom, te je jedan od ciljeva ove knjige prikazati politički sistem BiH i detaljno opisati njegove dijelove, upravo zbog toga što ovakva jedna sveobuhvatna publikacija nedostaje kao literatura potrebna za istraživanje i izučavanje ove oblasti. Bez temeljitog poznavanja struktura, institucija, aktera i procesa političkog sistema u BiH ni jedan student ne bi trebao dobiti diplomu sa pravnih fakulteta ili fakulteta političkih nauka.

Knjiga je rezultat zajedničkog rada 19 autora/ica iz cijele Bosne i Hercegovine i Njemačke, a sadrži 24 članka, o temama koje se tiču prirode političkog sistema, društva, ekonomije, ustava i ustavnih promjena, državnih institucija, teritorijalnih jedinica i međunarodnih odnosa. Priredili su je Damir Banović, asistent na Pravnom fakultetu u Sarajevu i koordinator Sarajevskog otvorenog centra i Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra. Autori pojedinih članaka su pravnici/e Maja Sahadžić, Goran Marković, Andrea Zubović, Enis Omerović, Ines Krtalić, Nedžad Smailagić, Nermin Keranović, Lejla Lilić, Sanja Golijanin, Mladen Šain i Dina Bajraktarević; politolozi/ginje Thorsten Gromes, Katarina Crnjanski-Vlajčić, Nermina Saračević, Vlade Simović i Mirza Smajić; sociologinja Amila Ždralović; ekonomistkinja Aida Zaimović i komunikolog Amer Džihana. Oni predstavljaju visoko kvalifikovane mlade naučnike/ce sa domaćim i međunarodnim diplomama, velikim brojem objavljenih relevantnih naučnih radova, koji rade na Univerzitetima u Sarajevu, Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu, Zenici i Frankfurtu na Majni, pri državnim i međunarodnim organizacijama ali i inostranim i domaćim nevladinim organizacijama u BiH.

Ovaj zbornik radova se nadovezuje na knjigu Uvod u politički sistem Bosne i Hercegovine – izabrani aspekti, koja je objavljena 2009. godine u izdanju Sarajevskog otvorenog centra i koja je kao takva doživjela veliki uspjeh koristeći se kao sekundarna ili primarna literatura na različitim kolegijima na nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu. Izdavač i priređivači se nadaju da će ovo drugo, dopunjeno i prošireno izdanje, koji je izašlo pod naslovom Država, društvo i politika u Bosni i Hercegovini. Analiza postdejtonskog političkog sistema postati takođe obavezna literatura na različitim studijskim programima prava, političkih nauka, novinarstva i drugih društvenih nauka.

Težina 1023 g
Autor

Godina

Uvez

ISBN

978-9958-673-03-0

Broj stranica

639

Brand

University Press

Scroll to Top