Kratki uvod u tumačenje Kur’ana

13,00 KM

Islamske nauke, od hadisa, preko principa islamske jurisprudencije pa do arapske gramatike i retorike, nose pečat Kur’ana. Stoga, znanje o razvoju tefsīra kao nauke o tumačenju Kur’ana jeste veoma važno i korisno kako za muslimane tako i za nemuslimane.

Knjiga ima za cilj uvesti studente nauke tefsīra u historijski razvoj tumačenja Kur’ana od vremena poslanika Muhammeda do danas. Rad ističe narav, karakteristike i metodologiju Poslanikovog tefsīra. Također, diskutira o tefsīru Poslanikovih ashaba kao i o tefsīru tabi’īna, uključujući status, karakteristike i metodologiju njihova tefsīra.

Knjiga uključuje kompilacije različitih vrsta tefsira, kao i njihove autore. Obrađene su dvije glavne vrste tefsīra: et-tefsīr bi l-me’thūr i et-tefsīr bi r-re’j. Knjiga također osvjetljava određene nove trendove u tefsīru i savremenom svijetu ističući neke razlike između klasičnih i modernih djela.

Knjiga je zamišljena da bude kratka i deskriptivna, a ne analitična, budući da je glavni cilj pružiti čitaocima osnovnu informaciju o razvoju tefsīra, o nekim glavnim tumačima Kur’ana i njihovim djelima.

Brand

CNS

Težina 330 g
Autor

Godina

Uvez

Scroll to Top