Knjiga eseja i tekstova o djelu Jusufa Ramića

Iz autorovog predgovora o knjizi Knjiga eseja i tekstova o djelu Jusufa Ramića

Rad se sastoji iz dva dijela. U prvom dijelu su eseji, interpretativni sastavi kraćeg obima kao što su radovi o “Preporodu”, listu Udruženja ilmije u BiH u kome su noseći tekstovi kompatibilni sa ajetom koji se nalazi na desnoj strani glave “Preporoda.” Izgradnja i otvaranje Zagrebačke džamije te otvaranje i početak rada Islamskog teološkog fakulteta u Sarajevu 1977. godine su dva velika projekta u tom vremenu, odnosno dva velika datuma u našoj kulturnoj povijesti koji su zabilježeni u “Preporodu.”

U drugom dijelu rada su osvrti, recenzije i prikazi mojih radova nastalih na Islamskom teološkom fakultetu, odnosno Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u vremenskom periodu od 1980. do 2021. godine.

Moj rad na Fakultetu odvijao se u tri smjera: Arapski jezik i arapska književnost, tefsir – tumačenje i razumijevanje Kur’ana, te kulturna povijest Bošnjaka, posebno onih koji su svoje teološko obrazovanje dopunili na Al-Azheru u Kairu. To je vrijeme kada je BiH bila u sastavu Turske i Austrougarske monarhije te socijalističke Jugoslavije. To je svojevrstan leksikon naših svršenika Al-Azhera.

18,00 KM

Težina 360 g
Autor

Godina

Jezik

Uvez

ISBN

978-9958-29-183-8

Izdavač

Broj stranica

297

Knjiga eseja i tekstova o djelu Jusufa RamićaKnjiga eseja i tekstova o djelu Jusufa Ramića
18,00 KM
Scroll to Top