Forenzička psihijatrija u islamskom pravu

14,00 KM

Forenzička psihijatrija je subspecijalnost psihijatrije u kojoj se naučna i klinička stručna znanja primjenjuju na pravna pitanja u zakonskim kontekstima koji obuhvaćaju građanske, kaznene, popravne i zakonodavne predmete; forenzička psihijatrija treba se prakticirati u skladu sa smjernicama i etičkim načelima iskazanim u psihijatrijskom pozivu.

Značaj forenzičke psihijatrije nije ograničen činjenicom da ona pokriva presjek između zakona i medicine, dva velika polja znanja u ljudskom životu. Zapravo, ona se dotiče pitanja koja utiču na pojedinca i društvo u cjelini kroz izravno učešće u kaznenom, građanskom i, prije svega, porodičnom pravu.

Ovo je prva knjiga u polju forenzičke psihijatrije s težištem na primjenu psihijatrije u pravnim pitanjima vezanim za islamsku pravnu praksu.

Brand

CNS

Težina 272 g
Autor

Uvez

ISBN

9789958022814

Scroll to Top