Fama – istorija glasina

Nije glasina ono što svi pričaju, već ono za šta se kaže da svi pričaju.

Studija Fama pisca, novinara i dramaturga Hansa Joachima Neubauera bavi se glasinama kao neizostavnim dijelom svakodnevne komunikacije.

29,10 KM

Autor smatra da je pojmovno određivanje glasina teško i problematično. Prvo, glasine nisu nužno netačne; one opšte uzevši nisu definisane logikom iskaza, iako se naravno na osnovu toga mogu podijeliti na „istinite” i „lažne”. Takođe, one nisu prosto ogovaranje naveliko. Ogovaranje može da se opiše po formi i sadržini, zasniva se na posebno izbalansiranoj, ponekad prividnoj blizini onoga ko ogovara i predmeta ogovaranja, koji u principu mogu da mijenjaju uloge. Ono je „društveni oblik diskretne indiskrecije”. Ogovaranje pritom može da poprimi oblik glasine. Isto važi i za svjesno intrigantnu verziju ogovaranja među zaposlenima. Glasine, isto tako, nisu ni laži. Doduše, njima se može komandovati.

Brand

Agora

Clio

Težina 515 g
Dimenzije 21 × 14 cm
Autor

Uvez

Broj stranica

283

Godina

Scroll to Top