Emocionalna inteligencija

26,00 KM

Da li je koeficijent inteligencije sudbina? Ni izbliza onoliko, koliko mislimo. Golemanov referentni me?unarodni bestseler smatra da je naše gledište na ljudsku inteligenciju isuviše usko, i da ignoriše klju?ni opseg sposobnosti, koje imaju veliki zna?aj u pogledu toga kako nam ide u �ivotu. Sada, deceniju nakon prvog objavljivanja knjige, pojam “emocionalna inteligencija” je postao dio našeg dnevnog jezika.

Predstavljaju?i revolucionarna istra�ivanja o mozgu i ponašanju, Goleman isti?e faktore, koji uti?u na to da ljudi sa visokim koeficijentom inteligencije tapkaju u mjestu, dok oni sa skromnim koeficijentom inteligencije imaju iznena?uju?e dobra postignu?a. Ti faktori, koji uklju?uju samosvjest, samodisciplinu i empatiju, na druga?iji na?in doprinose pameti- i nisu date na ro?enju. Iako je oblikovana iskustvima iz djetinjstva, emocionalna inteligencija mo�e biti njegovana i oja?ana tokom odraslog doba- sa trenutnim dobitima za naše zdravlje, me?uljudske odnose i posao.

Sa novim informacijama, koje nam donose najnovija istra�ivanja, ovo izdanje povodom desetogodišnjice nudi zna?ajno a�uriranje o modelu emocionalne inteligencije i odgovara na klju?na pitanja, koja je Goleman postavio tokom svojih predavanja širom svijeta. Novi odjeljak ?itaocima ukazuje i na najbolje izvore sve više rastu?e oblasti istra�ivanja emocionalne inteligencije.

“Fascinantno… S ovom knjigom nema greške.” Njujork Tajms

“Pametna, avanturisti?ka knjiga… Goleman zadaje udarac i nauci i zdravom razumu.” Filadelfija

Brand

Nova knjiga

Dimenzije 13,5 × 20 cm
Autor

Godina

Uvez

Broj stranica

414

Scroll to Top