Diyamandi

Leptir koji leti oko svijeće, da bi na kraju sagorio u njenom plamenu jedan je od najčešćihmotiva lirike nadahnute tesavvufom, i upravo u duhu ove krajnje moćne metafore ispisana je ipriča Dijamandija, glavnog junaka istoimenog romana turskog pisca Sadika Jalsizučanlara,koji je ovim ostvarenjem još jednom dokazao majstorstvo u stilskom i estetskom horizontuknjiževnosti sa sufijsko-mističnom tematikom. Budući pisan u prvom licu, Dijamandi je roman ispovjednog karaktera, koji počinje onogtrenutka kada jedan čovjek odlučuje napustiti sve što ga veže za njegov građanski identitet izakoračiti na put duhovnog preobražaja, svjestan da to podrazumijeva žrtvovanje svega što jedo tada imao. Pred čitateljem je nesumnjivo roman, čija je svaka stranica nadahnuta umiranjem prije smrti.

19,00 KM

Težina 360 g
Autor

Godina

ISBN

978-9958-29-158-6

Uvez

Diyamandi
19,00 KM
Scroll to Top