Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka
 
Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne,
osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce
o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi
njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se
koriste za marketinške kampanje.
 
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za
obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
privatnosti.
   
 
Personal data gathering and protection statement
 
We are committed to provide service of protection of our customer’s personal data in a way that we
collect only essential basic information about our buyers that are necessary for fulfilling our
obligations. We also inform our customers about the way we collect information and regularly give
customers an option about how their information will be used, including the possibility to decide
whether their name should be included or omitted from the lists used for marketing campaigns.
 
All user information are strictly guarded and are available only to the employees who need those
information for completing the job.
 
All our employees and business partners are responsible to follow the principles of confidentiality
protection
Scroll to Top